Disclaimer

  1. Home
  2. »
  3. Disclaimer

Inhoudsbepaling

Olthof Lubricants actualiseert en controleert alle informatie die op deze website staat. Derhalve kunnen er ondanks deze zorgvuldigheid in de tussentijd bepaalde gegevens veranderd zijn. Een garantie voor de juistheid van de ter beschikking gestelde informatie kan daardoor dan ook niet genomen worden.

Voor alle links naar externe websites en de inhoud van deze websites neemt Olthof Lubricants dan ook geen verantwoording.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in de informatie aan te brengen zonder kennisgeving vooraf.

Copyright

Het kopiëren en gebruiken van alle informatie, broncodes, teksten of delen van tekst, video’s, afbeeldingen of foto’s uit deze website is niet toegestaan zonder vooraf verkregen toestemming van Olthof Lubricants.